kouzlo japonských masáží shiatsu


Individuální Kurz Jogy a práce s energií

 

Informace v současné době slouží jen pro stávající studenty, nové studenty momentálně nepřijímám.

 

Popis kurzu:
V tomto kurzu si kladu za cíl předat účastníkům své letité zkušenosti z praktikování jogy a práce s energetickým polem člověka. Joga je tisíciletí stará metoda osobnostního rozvoje, která je velmi holisticky zaměřená a obsahuje ve své podstatě práci se vším co znamená být lidskou bytostí: fyzické tělo, energetické tělo, práce s dechem, práce se záměrem a tím, čemu se většinou říká duše. Na tomto kurzu vedu účastníka prostřednictvím jogy k tomu, aby zvědomil svůj život a mohl tak žít tak, jak si přeje, svobodně a s uvědoměním si kvality svých voleb ve všech oblastech svého počínání.

 Pomocí jogy lze dosáhnout uvědomění si tak hluboké úrovně, že si už nebudete nikdy muset položit otázku "proč se mi toto děje" a konečně pak... i velmi vysokých stavů vědomí či osvícení. Cesta je to ovšem velmi dlouhá a vyžaduje silné odhodlání, odvahu a píli. Kurz není vhodný pro lidi, kteří nechtějí cvičit pravidelně, byť v malé míře. Jak říká staré indické přísloví: Kdo nemá čas na jogu, má čas být nemocný. Já mohu jen potvrdit z vlastní zkušenosti. Joga je cesta k věčnému mládí v každém smyslu toho slova. Na své cestě jsem potkal dnes již dlouhou řadu báječných lidí, kteří, byť v pokročilém věku, užívají zdraví, štěstí, mladost, energii, milování... prostě ŽIVOT a to vše také díky vědomému a pravidelnému praktikování jogy. Na cestě jogy vám budu více než šťasten poskytnouti pomocnou ruku a vodítka k tomu, aby jste na této cestě nemuseli tápat tam, kde to není nutné.
 

Cíl kurzu:
Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky jak si uvědomit všechny své části, ať již tělesného, či energetické těla a naučit se pracovat sám se sebou tak, aby již nebyl potřeba žádný učitel či průvodce, ale aby jednoho dne byl účastník schopen vnímat své potřeby, své tělo a svoji duši tak hluboce, že ho povede sama univerzální síla vesmíru, či chcete li bůh.


Co vás tento kurz naučí:
 - vnímat své tělo
 - vnímat a pracovat s čakrami, energetickými centry lidské bytosti
 - vnímat potřeby svého těla
 - pomůžu vám nalézti vztah k sobě, svému tělu a svým emocím
 - naučím vás jak pracovat se svými emocemi a pocity vědomě a nebýt ovládán jen instinktem
 - naučím vás, že není oblast v lidském životě, či v lidském těle, která je neměnná a se kterou nelze pracovat
 - udělám vše pro to, abyste si uvědomili svoji božskou jiskru
 

Průběh kurzu:
 Kurz probíhá v atmosféře přísného respektování potřeb účastníka, postup je jen tak rychlý jak je účastník schopen.
 Každá lekce má část, kde se věnuji vyslechnutí potřeb, zkušeností a postřehů účastníka od poslední lekce abych mohl směr dalších lekcí nastavit k naplněních těchto potřeb a nastavení dalšího postupu tak, aby byl pro účastníka co nejefektivnější.
 Další část obsahuje samotné cvičení a to zahřívací část, část cvičení asan, či jiných technik z učení jogy, či jiných relevantních technik.
 Poslední část je pak teoretická, kdy se věnuji vysvětlení důležitých témat, které je velmi užitečné znát při praxi jogy, či rozvedení témat, které se objeví v průběhu cvičení či vyplynou z potřeb účastníka.
 Poměr částí může být jakýkoli, či může některá část, či části na lekci chybět úplně, záleží na potřebách účastníka a jeho cesty.
 Lekce trvá přibližně 90 až 105 minut.

Počet lekcí:
Každý blok má 3 lekce.
Tento kurz nemá pevně daný rozsah a ani nemůže, protože je přísně individuální a jeho délka je tak závislá na každém účastníkovi. Předání těch nejdůležitějších praxí a zkušeností může trvat přibližně rok pro talentovaného studenta, který praktikuje téměř každý den v potřebném rozsahu a za předpokladu, že se uvidíme každý týden, toliko tedy za ideálních podmínek.
Nicméně každá lekce je velmi bohatá, intenzivní a nerepetivní (pokud není pořeba ze strany účastníka) a i jeden blok dá každému člověku mnoho inspirace a ukáže, že cesta jogy je nesmírně více bohatší než pouhé cvičení pozic :)

Cena kurzu:
1.000.- za blok, je možno předplatit si více bloků najednou, vždy je cena 1.000,- za 3 lekce (1 blok).

Od měsíce května včetně se cena kurzu zvyšuje na 1.200,- za blok.

Frekvence kurzu:
 Záměr je pro zachování intenzity aby probíhala 1 lekce týdně, či jednou za 2 týdny. Motivuji účastníky k tomu aby cvičili pravidelně doma a podle potřeb přiděluji i dobrovolné domácí úkoly.
 Je úplně v pořádku vynechat i mnoho týdnů, či měsíců, každý kdo po této cestě kráčel chápe, že silou se člověk nedostane nikam a někdy je potřeba dlouhých týdnů integrace před tím, než je člověk schopen pokračovat. Tento kurz počítá i s touto evantualitou, jsem průvodce, nikoli guru, či učitel. Budu provázet každého poutníka tam, tak daleko a tolikrát jak putník potřebuje a kam se odváží.
 

Počet lidí na kurzu:
1-2
Tento kurz je individuální, pokud chcete přijít na kurz v páru tak je to možné, ale jen od první hodiny a pro lidi v blízkém vztahu (partneři, milenci, poutníci společně na cestě životem, přátelé....). Není možné se kvůli jednomu z účastníků vracet zpět protože "chyběl", narušovalo by to tok výuky druhého studenta. Tedy pokud někdo chybí je druhý účastník vybízen k tomu, aby předal své nabyté zkušenosti druhému účastníkovi a mohli tak oba vždy pokračovat na další lekci.

Veškeré dotazy prosím směřujte přímo na mne.

V současné době nepřijímám nové studenty na tento kurz.