kouzlo japonských masáží shiatsu


Jamishirshasana:

 

Nástup do pozice a návrat:

 Jogi sedí na perineu, nohy v rozkročené v pravém úhlu, chodidla směřují špičkami nahoru. Nejdříve se pozice provádí na levou stranu, to znamená: levá ruka se volně položí na levou nohu, pravá ruka se v ose s levou nohou nejdříve vytáhne dozadu a následně se velkým obloukem ohne přes hlavu. Prsty pravé ruky směřují k palci levé nohy. Pohled směřuje ke koleni levé nohy. Rovná záda, posed s maximální plochou obou nohou a zadku na zemi.
  Při výstupu z pozice se ruka nad hlavou stejnou cestou jak při nástupu - velkým obloukem vrátí zpět z tělo a následně se uvolní trup a nohy.
  Po uvědomování účinků se pozice provede na druhou, pravou stranu.

Důležité body pozice:
 - zadek a obě nohy jsou maximálně spojeny s podložkou, to znamená, že ohnutí trupu směrem k "aktivní" noze je výše a trup se neohýbá přímo u pánve.
 - horní ruka je nad hlavou a prsty směřují k palci "aktivní" nohy
 - spodní ruka volně leží na "aktivní" noze
 - pohled směřuje ke koleni "aktivní" nohy
 - prsty chodidel směřují ke stropu

Dýchání a práce s energií země:
Při nádechu se vede energie přímo do 1. chakry.
Při výdechu se energie vede páteří nahoru, do horní ruky, vzduchem z prstů horní ruky do palce aktivní nohy a následně opět do země
Pozornost je primárně zaměřena na muladharachakru - 1. chakru.


Pozice čápa:

Nástup do pozice a návrat:
Do pozice se jde s vytaženou páteří do předklonu v pase s úplně rovnými zády tak hluboce jak je možné, když už to možné není, tak se postupně od hlavy páteř roluje dolů, ruce se volně svěsí, pokud se dotknou země, pak se upraví pozice tak ,aby byla symetrická
Z pozice se vracívelmi pozvolna a pozorně tak, že se páteř postupně narovnává směrem od kostrče až k hlavě.

Důležité body pozice:
 - Chodidla na podložce rovnoměrně, váha rozložena stejnoměrně mezi "tři body" - malíček, palec a patu.

 - Nohy jsou rovné, nikoli pokrčené, nebo negativně propnuté (u hypermobilních)
 - Zadek a konečník uvolněné
 - bederní oblast se záměrem aby byla bederní páteř rovně
 - horní část trupu volně vyvěšena
 - ruce volně svěšeny, pokud se dotýkají země pak směřují dlaně k podložce a je velmi žádaoucí, aby byly ruce i nohy ve stejné polze levá i pravá strana

Dýchání a práce s energií země:
Při nádechu se vede energie chodidly nahoru do 1. chakry.
Při výdechu se energie vede páteří nahoru, do rukou a zpět do země.
Pozornost je primárně zaměřena na muladahrachakru - 1. chakru.


Paschimotanasana - pozice kleští

Pozice kleští:

Nástup do pozice a návrat:

 Výchozí pozice před nástupem - je důležité se posadit přímo na perineum - místo, kam se projektuje 1. chakra. Snažte se vnímat vaše propojení se zemí, zakořenit perinenum před samotným prováděním asany.
Před nástupem do pozice věnujte krátký čas srovnání zad v sedu s přednožením, dlaně vedle boků, následně sepněte ruce dlaněmi nad hlavou, bicepsy na uších a během následujících 3-5 dýchacích cyklů se při nádechu pokuste vytáhnout páteř nahoru.
 Následně svěste ruce a položte je volně na nohy, pak se pokuste předklonit s rovnými zády tak daleko k nohám jak je jen možné bez ohnutých zad. V okamžiku, kdy to již možné není - ohněte horní část zad, podobně jak u pozice čápa. Hlava se ohne na hruď.
 Při návratu zpět se nejdříve narovnejte do rovných zad a následně dejte ruce vedle boků dlaněmi dolů. Po 1-2 nádeších se přesuňte do uvolněné pozice, nebo do tureckého sedu a provádějte uvědomování účinků.
 

Důležité body pozice:
 - Chodidla jsou kolmo k podložce a vzájemně rovnoběžně - stejně jak kdybyste stáli na zdi.

 - Nohy jsou rovné, nikoli pokrčené, nebo negativně propnuté (u hypermobilních)
 - Zadek a konečník uvolněné
 - bederní oblast se záměrem aby byla bederní páteř rovně, vnitřní tah posouvá zadek dozadu a bederní část páteře bez síly dopředu.
 - horní část trupu volně vyvěšena
 - ruce volně na nohou, pokud rozsah dovolí, tak se postupně chytněte za kotníky / palce u nohou / vršk prstů u nohou / kraje nohou / případně sepněte ruce před chodidly a nadále vytahujte odpředu.

 - ruce jsou volně, nepracují jako přitahovače

Dýchání a práce s energií země:
Při nádechu se vede energie přímo do 1. chakry.
Při výdechu se energie vede páteří nahoru, do rukou a přes nohy zpět do země.
Pozornost je primárně zaměřena na muladharachakru - 1. chakru.


Viraasana - pozice hrdiny

Pozice hrdiny:

Nástup do pozice a návrat:

 Nástup do pozice: z tureckého sedu se nejprve levá noha přesune tak, že leží pokrčená vnější stranou na zemi a koleno se přesune před střed těla, následně se pravá noha přesune za koleno levé nohy (horní noha na obrázku). Narozdíl od fotky je si třeba dávat pozor na kotník, aby nebyl prolomený, při delším provádění se tím poškozuje kotník. Ruce spočívají podél těla, palec a ukazováček se lehce dotýkají podložky. Dlaň pak směřuje malíkovou stranou nahoru (malíček je nejvýše).
 Při návratu se beze spěchu uvolní nohy a jogi se přesune zpět do tureckého sedu.
Následně se asana provede obráceně - s pravou nohou před tělem a levou nohou umístěnou za kolenem pravé nohy.
 

Důležité body pozice:

- ramena od uší
- rovná záda
- sedí se přímo na perineu
- ruce se dotýkají země jen mírně, neslouží k opírání se
- pozor na prolomený kontník horní nohy
- jako hrdina je třeba i spočívat v této pozici, to znamená hrdě, s rovnými zády a vypnutým hrudníkem
- pohled za zavřenými výčky směřuje mírně k zemi

 

Dýchání a práce s energií země:
Při nádechu se vede energie přímo do 1. chakry.
Při výdechu se energie vede páteří nahoru, do rukou a zpět do země.
Pozornost je primárně zaměřena na muladharachakru - 1. chakru.


Baddha konasana - pozice trůnu

Pozice trůnu:

Nástup do pozice a návrat:

 Výchozí pozice před nástupem - pozice začíná v sedě na perineu, chodidly spojenými tak, aby se malíkové hrany dotýkali celou délkou podložky. Nohy volně do stran. Nejdříve se chytnou chodidla a provede se po dobu pár sekund "pérování" na procvičení třísel. Následně se chytnou palce (doporučuji ukazovákem a prostředníkem) a paty se přesunou co nejblíže perineu. Záda jsou rovná, ramena od uší, ruce se volně drží, nepouživají se k docílení rovných zad a setrvání v pozici. Pohled za zavřenými víčky směřuje mírně dolů. Hruď vypnutá - jak král hrdě sedící na trůnu.
 Při návratu se uvolní držení nohou a jogi se přesune do uvolněné pozice k provádění pozorování účinků.
 

Důležité body pozice:
 - Chodidla malíčkovými hranami spočívají na zemi.

 - Nohy jsou uvolněné do stran, nechávají se spadnout k zemi.
 - Zadek a konečník uvolněné.
 - Záda rovná, hrdě vztyčená.
 - ruce volně zaháknuté za palce, nepřitahují se

Dýchání a práce s energií země:
Při nádechu se vede energie přímo do 1. chakry.
Při výdechu se energie vede páteří nahoru, do rukou a přes nohy zpět do země.
Pozornost je primárně zaměřena na muladharachakru - 1. chakru.