kouzlo japonských masáží shiatsu


Virabadhrasana - pozice bojovníka

Nástup do pozice a návrat:

 Výchozí pozice je ve stoje. Pozice je oboustranná. Nohy se dají od sebe, ale ne příliš daleko, je třeba si nechat rezervu na vytočení nohy. Následně se chodidlo levé nohy vytočí špičkou do leva, 90° k postoji. Ruce se zvednou do "letadla", natažené dlaně. Koleno levé nohy se ohne tak, aby bylo přesně nad kotníkem, ani více ve předu, nebo vzadu, či do stran. Následně pravá ruka se přiblíží k levé tak, jako byste natahovali tětivu ruku, hlava se rovněž otočí do leva, jako by pohled hledal cíl. Následně "tětivu" natáhněte, pohled zůstává doleva, pravá ruka se natáhne až dozadu (vpravo). Ruce jsou ve stejné výšce. Trup zůstává co nejvíce stále ve stejné ose. Je třeba si dávat pozor na koleno, trup a zadní ruku - je častá tendence tyto prvky nevědomně měnit v průběhu provádění pozice. Váha těla spočívá na zadní - natažené noze.
  Při výstupu z pozice nejprve narovnejte nohy, následně svěste ruce a přesuňte se se do výchozí pozice. Po provedení uvědomování si účinků se pozice provádí na druhou stranu.
 

Důležité body pozice:
 - koleno přesně nad kotníkem - ochrana kolene!
 - váha je na zadní noze - ochrana kolene!
 - zadní ruka stále v jedné rovině s přední rukou
 - trup stále symetricky ke střední ose, nevyklání se nijak
 

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu se energie směřuje přímo do 3. čakry.
Při výdechu se energie vyzařuje ven.
Pozornost je primárně zaměřena na Manipuru - 3. čakru.

 


ardha navasana - Loďka

 

Nástup do pozice a návrat:

 Výchozí pozice je v leže, uvolněně. Následně se hlava ohne tak, aby pohled směřoval k nohám, záda se ohnou jen tak daleko, aby lopatky zůstaly na zemi. Nohy se natažené souměrně zdvihnou tak nízko, aby záda zůstaly stále celou plochou na zemi (nebyly prohnuté bedra). Raději ať jsou nohy téměř 90°nahoru, než aby byly bedra prohnutá. Prohnutí beder znamená poškozování zad!
  Polovoční pozice je pokud jsou nohy ohnuté v kolenou tak, aby byly lítka vodorovně s podložkou.
  Při výstupu z pozice se uvolní nohy, pak záda.
 

Důležité body pozice:
 - záda spočívají celou délkou na zemi - od křížové kosti až po lopatky
 - pohled směřuje k chodidlům
 - natažené ruce
 - ramena od uší
 

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu se energie směřuje přímo do 3. čakry.
Při výdechu se energie vyzařuje ven.
Pozornost je primárně zaměřena na Manipuru - 3. čakru.


Trigonasana - pozice trojúhelníku

 

Nástup do pozice a návrat:

 Pozice je oboustranná. Základní pozice je ve stoje. Nohy roznožené přibližně do 90°, chodidla jsou vzájemně paralelně.  Ruce se při vstupu do pozice nejdříve vspřímí do vodorovné polohy s nataženými pažemi (letadlo). Následně se provede ohnutí trupu přibližně v úrovni konce hrudního koše (na úrovni 3. čakry). Spodní ruka se volně svěsí, horní ruka se vzpřímí do kolmé pozice (natažené prsty směřují nahoru). Hlava se "položí" na horizont. Je třeba korigovat toto ohnutí vytočením pánve tak, aby bylo tělo stále v jedné ose a nikoli vykroucené.
 Při výstupu z pozice se nejprve napřímý trup (ruce stále v "letadle"), následně se uvolní ruce k pasu a nohy se přesunou do základní polohy. Stejný postup je i když se jogy potřebuje uvolnit a pozici na chvíli přerušit.
 

Důležité body pozice:
 - hlava vodorovně
 - korigování pánví, aby nebylo tělo vyosené
 - ramena od uší
 - bod ohnutí na úrvni 3. čakry

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu se energie směřuje skrze horní ruku a nohy do vedlejší 3. čakry nacházející se na úrovni 3. čakry v boku trupu.
Při výdechu se energie vyzařuje ven.
Pozornost je primárně zaměřena na vedlejší 3. čakru v boku ,který je "otevřený".


 Matsyendra virasana - ryba z hrdinské pozice

Nástup do pozice a návrat:

 Výchozí pozice je v sedu s nohami na nártech podél těla, zadek sedí na zemi. Následně se ruce chytnou za špičky chodidel a spustí se na lokty. Hlava v záklonu. Následně se ruce posunou po nohách dále tak, aby se hlava svým vrškem dotkla podlahy.
 Je důležité nikam nespěchat a dostávat se do pozice jen tak, aby bylo možné se z ní vlastními silami vrátit.
 Výstup z pozice podle dispozic jogiho, ruce pomáhají trupu k návratu do sedu.
 

Důležité body pozice:
 - mějte na paměti své zdravý, není důležité být v maximální pozici, ale nezranit se, joga není sport
 

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu se energie směřuje přímo do 3. čakry.
Při výdechu se energie vyzařuje ven.
Pozornost je primárně zaměřena na Manipuru - 3. čakru.