kouzlo japonských masáží shiatsu


Ardha Baddha Padma

Nástup do pozice a návrat:

  Výchozí pozice je stejná jako u Pshchimotasana, nohy snožmo natažené dopředu. Pozice je dvoustranná. Nejdříve se pravá noha umístí do třísla levé nohy. Levá ruka se chytne levé nohy, pravá ruka uchopí palec pravé nohy na levé straně trupu. Trup se předkloní co nejníže ke kolenu levé nohy. Vnitřní záměr je otevřít hrudník při předklonu přes nohu. Koleno pravé nohy je na zemi.
  Při výstupu z pozice se nejdříve uvolní úchyt pravé nohy, pak se postupně narovnají záda a pak uvolní pravá noha.
  Následně se provede pozice na druhu stranu.
 Modifikace: pro možnou náročnost pozice je možné v počátečních fázích uchopit nataženou nohu oběma rukami. Jakmile si v pozici adept zvykne, tak je čas pracovat na chycení palce nohy umístněné v třísle. Není problém, pokud se nepodaří úchyt, pokud je pozice stabilní, tak je to i tak dobrá cesta.

Důležité body pozice:
 - ramena od uší
 - ruce na noze nepřitahuje trup silou
 - obě půky zadku na zemi rovnoměrně
 - koleno pokrčené nohy na zemi
 

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu energie vstupuje přímo do 4. čakry v hrudníku
Při výdechu se energie vyzařuje ven. Je dobré mít záměr vyzařovat energii doširoka, tato praxe pomáhá nejen otevírání 4.čakry, ale i uvolnění hrudníku.
Pozornost je primárně zaměřena na Anahatu - 4.čakru.


yoga mudra I a II

Nástup do pozice a návrat:

  I - Výchozí pozice je diamantovém sedu - kolena u sebe, chodidla jsou od sebe tak daleko, aby se mezi palce vešla pěst. Následně se jogi předkloní tak, aby se čelo dotklo země, ruce jsou scela volně natažené dopředu.
  II - Výchozí pozice v sedu, nohy podél těla, ideálně zadek na podložce. Následně opět předklon tak, aby se čelo dotklo země, ruce volně dopředu.

Důležité body pozice:
 - hlava so dotýká čelem
 - I - kolena po celou dobu provádění u sebe
 - II - cílem je mít zadek co nejníže
 - ramena od uší
 - ruce jsou zcela volně, nic neprovádějí
 

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu energie vstupuje přímo do 4. čakry v hrudníku
Při výdechu se energie vyzařuje ven. Je dobré mít záměr vyzařovat energii doširoka, taot praxe pomáhá nejen otevírání 4.čakry, ale i uvolnění hrudníku.
Pozornost je primárně zaměřena na Anahatu - 4.čakru.


Stitha-Prarthanasana - modlící pozice

Nástup do pozice a návrat:

  Výchozí pozice je ve stoje. celá chodidla na zemi.
1. fáze: lokty jsou u těla, ruce dlaněmi k sobě, prsty od sebe, palcové hrany jsou na hrudi na 4. čakře (na hrudní kosti v úrovni bradavek). špičky palců směřují ke krční jamce. Pohled směřuje mírně dolů:
2. fáze: v okamžiku, kdy dojde (pokud dojde!) k aktivování 4. čakry (nepopsatelný pocit, který nelze sice posat, ale také nelze minout) se ruce oddálí od hrudí tak ,aby se nadále nedotýkali fyzicky těla. Lokty stále u těla, v této pozici se pokračuje v provádění asany. Pokud k tomuto prožitku nedojde, jogi je po celou dobu provádění ve fázi 1. Pokud si nejste jisti, jestli se prožitek 4. čakry dostavil, pak se nedostavil. Tento prožitek je velmi jasná osobní zkušenost.

Důležité body pozice:
 - lokty u těla
 - ramena od uší
 - celkové uvolnění
 

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu energie vstupuje přímo do 4. čakry v hrudníku
Při výdechu se energie vyzařuje ven.
Pozornost je primárně zaměřena na Anahatu - 4.čakru.


Bhujangasana - pozice kobry / pozice sfingy

Nástup do pozice a návrat:

  Výchozí pozice je v leže, ruce směřují k nohám.
Kobra:  Následně se dlaně položí co nejblíže k tělu dlaněmi tak, aby prsty směřovaly k hlavě. Dlaně jsou na úrovni bradavek. Následně se tělo postupně směrem od hlavy ohne nahoru tak, aby pohled směřoval nahoru. Ruce jsou nataženy. Ohnutí vychází z hrudníku, minimálně z beder. Ramena jsou od uší, hlava má co nejvíce prostoru, stejně tak hrudník. Dýchá se do hrudníku tak, aby se v průběhu provádění pozice neustále hrudník otevíral. Cílem je mít stydkou kost na podložce a pohled směřující co nejvíce nahoru, maximálně otevřený hrudník.
  Při výstupu z pozice se pomalu, pozorně opět jogi sruluje do pozice v leže. Při rychlém uvolnění může dojít k poškození zad. Uvědomování účinků se opět provádí ve výchozí pozici.
 Sfinga: postup stejný, jen ruce spočají na celých předloktích. Provádí se pokud není jogi dosud schopný prohnutí v hrudníku, nebo jsou ruce vyčerpané k držení těla v kobře. Také je vhodné při dosud neflexibilních zádech provádět nejdříve sfingu, aby se záda aktivovala a po uvolnění přejít následně do kobry.
 

Důležité body pozice:
 - prohnutí vychází z hrudníku hlavně
 - ramena od uší
 - nohy jsou úplně uvolněné, stejně tak i zadek
 - stydká kost na zemi
 

Dýchání a práce s energií vody:
Při nádechu energie vstupuje přímo do 4. čakry v hrudníku
Při výdechu se energie vyzařuje ven. Je dobré mít záměr vyzařovat energii doširoka, tato praxe pomáhá nejen otevírání 4.čakry, ale i uvolnění hrudníku.
Pozornost je primárně zaměřena na Anahatu - 4.čakru.