kouzlo japonských masáží shiatsu


Umění doteku

 

Popis kurzu:
V tomto kurzu si kladu za cíl předat účastníkům své letité zkušenosti z práce s tělem a vnímáním masírovaného, zkušenosti získané praktikováním bojových umění, praxí Shiatsu a tantrických masáží a taktéž Jógy. Každá z těchto disciplín obsahuje část skládačky která napomáhá přítomnému, léčivému a harmonickému kontaktu s druhou lidskou bytostí.
 

Cíl kurzu:
Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky vědomého doteku při masáži. Naučit účastníky jak se naladit na svůj protějšek, jak opustit naučené programy spojené s dotýkáním se druhého a být v doteku autentický, vnímavý, uvolněný a tím dávat maximum. Součástí kurzu je i předání technik používaných v klasických masážích, Shiatsu a tantrických masáží.


Co vás tento kurz naučím:
 Tento kurz vás naučí mnohem lépe vnímat sebe a své potřeby stejně tak jako potřeby lidí, se kterými jste ve fyzickém kontaktu. Díky tomu tento kurz prohloubí kvalitu vašeho dotyku, naučí vás speciální masážní techniky a rovněž jak intuitivně najít svou vlastní metodu a cestu jak prospět masírovanému.
 Na tomto kurzu také učím to, s čím se jinde nesetkáte - namísto prostého předání techniky vás navedu jak přistupovat k masírovanému tak, aby techniky přicházeli k vám tak, jak jsou potřeba.


Průběh kurzu:
 Kurz probíhá v atmosféře přísného respektování hranic účastníka a vždy se jde v technikách jen tak daleko, jak se účastník cítí a jaké jsou jeho schopnosti. Na každé lekci se odvážíme velmi jemně a pozorně hlouběji do kontaktu s druhým člověkem. Předám vám teoretické zkušenosti, zásady doteku a přístupu k masírovanému.
 Rovněž budeme pracovat na tom, aby se účastník dokázal co nejvíce přiblížit bodu, kdy dokáže opustit úplně své ego a naladit se plně na masírovaného a nechat se vést intuicí.
 Na jednotlivých lekcích rovněž probereme jednotlivé části lidského tělo, zásady pro masáž těchto partií a následně se pak naučíme jakým způsobem jsou tyto části propojené a jak vnímat člověka jako celek.

Počet lekcí:
Každý blok má 10 lekcí.
V současné době nabízím jen 1.stupeň tohoto kurzu, v budoucnu plánuji rozšíření na další stupně pro zdatné studenty.

Cena kurzu:
5.000,-

Frekvence kurzu:
 Záměr je pro zachování intenzity aby probíhala 1 až 2 lekce týdně. Flexibilita je také možná.

Počet lidí na kurzu:
1-2
Tento kurz je osobní a v současné době neplánuji vyučovat skupiny, mým záměrem je hloubka a kvalita, nikoli nekontrolovaná kvantita. Na kurz je možné přihlášení jako jednotlivec, ale i jako pár (na pohlaví nezáleží). Cena pro pár je stejná jako pro jednotlivce. Každá z variant (1 či 2 účastníci) má své výhody i úskalí a nelze říci, že je jedna z těchto variant lepší než druhá.

Veškeré dotazy prosím směřujte přímo na mne.

TĚŠÍM SE NA VÁS!