kouzlo japonských masáží shiatsu


Přípravná cvičení pro cvičení Hatha jógy

03.02.2013 19:36

Tento měsíc přináším vlastní popis přípravných "zahřívacích" cvičení pro praxi Hatha jógy. Z vlastní zkušenosti můžu říci, že kvalita této "rozcvičky" přímo ovlivňuje efektivitu celého cvičení a je rozhodně velmi nemoudré tyto cvičení podceňovat, nebo je "ošulit", jediné, koho byste tím okradli jste vy sami! Už i jen tyto cvičení při plném soustředění přináší velmi krásné pocity protažení a rozproudění energií, užijte si je :)

Zahřívací cvičení

 Příprava: v základním postoji (nohy na šířku ramen, mírně pokrčené, rovná páteř) jen stůjte. Záměr je se uvolnit, splynout se vším co je harmonické, krásné, vnímat sebe jako součást celého vesmíru. Pokusit se opustit všechny starosti.

 

  1. Otáčení hlavy: nechte hlavu klesnout na hruď a následně začněte kroužit hlavou ve směru doprava (varianta jin), kroužení by mělo být pomalé a plynulé a hlava by se po celou dobu otáčení měla nacházet v maximální poloze. Při kroužení byste se měli soustředit na svůj krk. Osobně dělám 3 pomalé kruhy, ale lze i déle. Po kroužení hlavou doprava vraťte hlavu do původní pozice a vnímejte všechny rozdíly ve své bytosti. Jestli se něco změnilo ve vašem krku, jak jej cítíte. Po uvědomování následně to stejné ale krouží se hlavou doleva (varianta jang). Po dokončení kroužení opět proveďte uvědomování.
  2. Prudké krouživé pohyby hlavou: ze základního postoje otečte hlavou dvakrát prudce doleva kolem svislé osy, pak následně dvakrát prudce doprava, následuje prudké otočení hlavy dvakrát šikmo doleva nahoru následované dvěma prudkými pohyby doprava šikmo nahoru. Nakonec proveďte dva prudké pohyby „nahoru“ – brada jde nahoru, hlava do mžikového záklonu.
     Důležité: na začátku provádění tohoto cvičení začínejte vždy velmi zvolna, pokuste se být k sobě jemní a nezablokovat si krk tím, že začnete hned velmi rychle. Cvičení postupně zrychlujte. Jakmile si zvyknete na pohyb, přesuňte své vědomí do oblasti sahasráry, 7. čakry, která se do fyzického těla projektuje kousek nad vrcholkem hlavy. Po dokončení proveďte opět uvědomování.
  3. Kývání hlavou: Představte si, jako by skrz vaše třetí oko a hlavu pronikala osa, kolem této osy se následně hlava kýve. Cvičení se provádí tak, že kolem již zmíněné osy kývete hlavou doprava a doleva tak rychle, jak jste schopni. Důležitější nežli rychlost je nicméně udržet hlavu přibližně na ose procházející 3. okem, pohyb provádí horní část krku, zbytek těla by měl zůstat v co největším klidu. Při provádění cvičení se soustřeďte na vaše třetí oko (místo, kam se do fyzického těla projektuje 6. čakra). Po dokončení proveďte uvědomování.
  4. Ohýbání páteře: ze základního postoje začněte na přeskáčku zdvíhat a nechat spadnout ramena. Když jde levé rameno nahoru, pravé se spouští a když jde pravé rameno nahoru, levé se spouští. Ruce jsou podél těla, dlaně a prsty v jedné ose s paží, nikoli křečovitě, ale také ne úplně volně. Svůj krk a hlavu se snažte mít co nejvíce uvolněnou. Pohyb vykonávají pouze ruce. Boky a hlava jsou statické. Při provádění pozorujte, jak se hýbe a protahuje Vaše páteř. Po dokončení proveďte uvědomování.
  5. Ásana pro protahování páteře: Toto cvičení provádím trochu jinak než mi bylo předáno a to z důvodu mé znalosti meridiánů, které se v józe nezmiňují ač se s nimi pracuje téměř v každé pozici.

1)Mírně rozkročte nohy ruce na boky a hluboký nádech. Následně, spolu               s výdechem jděte do předklonu a rukama jděte po vnější straně nohy až dolů. 2) Následně velký nádech a rukama jděte po vnitřní straně nohou nahoru a přes třísla, kde se ruce přesunou na stehna těsně pod břichem, prsty směřují ideálně do boků. 3) při zadrženém dechu napněte ruce tak, aby mohl být trup kompletně uvolněn a kompletně spočívala celá jeho váha na napnutých rukou. Kolena jsou nyní pokrčena přibližně mezi „mírně“ a 90% v kolenou... důležité je najít takovou polohu, abyste mohli držet horní část těla na rukou. Můžete si s tím hrát a pozorovat jak se trup chová podle toho jak dobře se vám podaří držet celou jeho váhu na rukou a uvolnit jej. Hlava je mírně vztyčená tak, aby krční páteř mohla být v jedné ose s ostatními částmi páteře. Představujte si jak v této poloze vstupují vesmírné energie do vašeho těla vrškem hlavy a páteří dále až do pánve, kde se hromadí. Dech zadržte tak dlouho jak je Vám příjemné, pak vydechněte, narovnejte se do základní pozice a pokud je potřeba, tak se párkrát nadechněte a vydechněte aby se Vám srovnalo dýchání. Následně opakujte tak dlouho jak se cítíte, osobně obvykle dělám 4 opakování. Po dokončení proveďte uvědomování.

6. Masáž žaludku pomocí palců: palec svojí pravé ruky přitiskněte do bodu zhruba 2-3 centimetry pod hrudní kostí. Tento bod najdete tak, že od místa, kde se žebra stýkají půjdete palcem pomalu dolů, v jednom bodě se palec zaboří, jako by byl přitáhnut, je to velice přirozené a není třeba zvláštní přičinění. Následně levou rukou uchopte svoji pravou ruku a mírně na pravou ruku tlačte, tak, aby se palec více zabořil do výše popsaného bodu. Levou rukou začněte kroužit ve směru ohnutých prstů pravé ruky. Celý pohyb vychází z levé ruky. Tlak na tento bod by měl být takový, aby jste jej cítili, ale neměl by vyloženě bolet. Po několika dnech pravidelného cvičení se tento bod tak, či onak uvolní a po pár týdnech přestane bolet úplně a jeho stimulace může být i velmi příjemná. Není tedy kam spěchat, buďte na sebe hodní :) Přibližně minutu provádějte toto cvičení, pak vyměňte ruce a pokračujte s palcem levé ruky v bodě a ve směru otáčení ohnutých prstů levé ruky. Pravá ruka vykonává pohyb a reguluje tlak na bod. Po dokončení cvičení se postavte do základní pozice a pozorujte účinky. Lze pozorovat, jak skrze tento bod odchází z těla stresy, strachy a všemožné bolístky.

—————

Zpět