kouzlo japonských masáží shiatsu


Dávat a brát

Srdečně vás zvu na workshop zaměřený na téma dávání a braní (dávání a braní zejména v interakci s jinými lidmi a ve vztahu). Budeme pracovat formou praktických cvičení v páru nebo v malých skupinách, kde si budete moci v bezpečném prostředí vyzkoušet různé přístupy.
- Témata kterými se budeme zabývat:
- Osobní hranice a jejich respektování.
- Zkoumání hranic druhých lidí a jejich respektování.
- Zvědomění si co já sám/sama chci dávat či brát v interakci s jinými lidmi / partnerem.
- Braní si od druhých lidí a souvislost braní s přijímáním.
- Jak dávat druhým lidem? Jak to souvisí s mými vlastními hranicemi?

Co znamená ono dávání a braní? V interakci s druhými lidmi je normální komunikovat svá přání a potřeby, ale výchovou a vlivem společnosti je toto přirozené počínání často potlačováno a překrucováno.
Braní znamená interakci, při které, pokud s tím partner/ka souhlasí, prostě udělám to co chci. V žádném případě to neznamená překračování hranic druhého člověka. Rovněž má toto braní souvislost s přijímáním – např. pokud dostávám masáž, dovolím si přijmout vše co ke mně prostřednictvím masáže přichází, bez výčitek, či pomyslné zátěže do budoucna.
Dávání znamená nezatížené a ničím nepodmíněné poskytnutí druhému to, co si jeho tělo, srdce, či duše žádá, samozřejmě v rámci mých osobních hranic.
Pro obojí je velmi důležitá verbální i neverbální komunikace mezi partnery, což na workshopu rovněž procvičíme.

Workshop je vhodný pro vás kteří cítíte, že si v životě neumíte říct o to co chcete, případně váháte ze strachu před následky takového počínání. Je také dobrým místem, pokud si nejste jisti v tom, co druhým lidem můžete dát a jakým způsobem tak učinit.
Mým přáním je, abyste si odnesli domů lepší povědomí o tom, jak zůstat věrni svým hranicím v braní i dávání, a dokázali si díky tomu lépe a jasněji říct v životě o to co potřebujete. Toto téma je relevantní nejen v partnerských vztazích, ale i v každodenním životě, v práci, a mezi přáteli.

Těším se na vás.

Lektor: Petr Klíč Závodný. Dlouholetý terapeut Shiatsu, absolvent tantrického tréninku Tělo, Srdce a duše Alana Lowena a řady dalších workshopů věnujících se mezilidské interakci a intimitě. Rovněž lektor tantra-jogy, masáží Shiatsu a kontaktní improvizace.
více na https://www.shiatsubrno.com/o-nas/ , telefon: 775 915 121


Maximální počet účastníků: 14
Cena: 900,- místo je rezervované po zaplacení zálohy ve výši 50% ceny workshopu

Místo konání: Antonína Procházky 5, Brno - "Domeček"

Datum konání: 4.11.2017 9 - 18 hodin.

Jak se přihlásit: e-mailem na adresu shiatsu@napismi.cz, poté obdržíte informace k zaplacení kurzu